• Abanka Vipa d.d.
 • Abbott Laboratories d.o.o.
 • ABC Maziva d.o.o.
 • Actual I.T., d.d.
 • Adecco H.R. d.o.o.
 • Adriatic Slovenica, d.d.
 • Aerodrom Ljubljana d.d.
 • Arcont IP d.o.o.
 • Astellas d.o.o. Slovenija
 • Astellas d.o.o. Hrvaška
 • Avto Car Mengeš
 • Avtohiša Alpetour 
 • Avtotehna Ljubljana
 • Avtoimpex Ljubljana
 • Autocommerce Lj.
 • Bankart, Ljubljana
 • Banka Koper d.d.
 • Banka Slovenije
 • Bas Production d.o.o.
 • Bayer Slovenija d.o.o.
 • Bayer Srbija d.o.o.
 • Bayer Hrvaška d.o.o.
 • Bayer Makednija d.o.o.
 • Bayer Pharma d.o.o. BiH 
 • Belupo d.o.o. Slovenija
 • Big Bang d.o.o.
 • Birografika BORI, Ljubljana
 • BKS AG banka podr. Ljubljana
 • BKS AG Leasing Ljubljana
 • Blažič, robni trakovi d.o.o.
 • Blažič, rubni trakovi d.o.o. Hrvaška
 • Bobič Yacht Interior d.o.o.
 • Boehringer Ingelheim d.o.o.
 • Bolnišnica Golnik
 • Brunata d.o.o.
 • Comtrade d.o.o.
 • CT Computers d.o.o.
 • Crowne Plaza Beograd
 • Danat hotels & resorts Abu Dhabi
 • Danfoss Compressors
 • DARS Ljubljana
 • Debitel telekomunikacije d.d.
 • Diss d.o.o.
 • Domel d.d. Železniki
 • Don Don d.o.o.
 • Donit Tesnit d.o.o.
 • Društvo za revmatologijo
 • Droga Kolinska d.o.o.
 • DZ RS
 • DURS
 • Easteren Mangrove Group Abu Dhabi
 • Eco Pap Celje
 • EGP d.d.
 • Ekološki razv. sklad RS
 • Elektro Gorenjska d.d.
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Elektrotehna Ljubljana
 • Eli Lilly (Suisse) S.A.
 • Emona Vicoma Lj.
 • Energetika Ljubljana
 • Energoinvest Ljubljana
 • Energoplus Ljubljana
 • Ericsson Ljubljana
 • Esol d.o.o.
 • Eurest, Ljubljana
 • Eurodom Ljubljana
 • Europlakat d.o.o.
 • Ewopharma d.o.o. Ljubljana
 • Ewopharma d.o.o. Zagreb
 • Fakulteta – Naravoslovno tehniška 
 • Fakulteta za organizacijske vede
 • Fakulteta za policijsko- varnostne vede
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za upravo Ljubljana
 • Fanuc Adria d.o.o.
 • Fidifarm d.o.o. Ljubljana
 • Filozofska fakulteta Ljubljana
 • Fluidmaster d.o.o.
 • Formitas Ljubljana
 • FPL Pušnik Avtohiša Slovenska Bistrica
 • Galex, Murska sobota
 • GBD, finančna družba d.d.
 • Geberit d.o.o.
 • Glaxosmithkline Ljubljana
 • Gorenje d.d. Velenje
 • Gorenjska banka d.d., Kranj
 • Gorenjski tisk, Kranj
 • GZS
 • Grawe zavarovalnica d.d.
 • Halcom Informatika, Ljubljana
 • Helios d.o.o.
 • Hospitalia Ljubljana
 • Hoteli Palace Portorož
 • Hoteli Belvedere Izola
 • Hoteli Union d.d.
 • Hypo AA Ljubljana
 • Hypo AA Austria
 • Hypo AA Hrvaška
 • Hypo AA BIH
 • Hypo AA Srbija
 • Hyport Nova gorica
 • IBM Slovenija d.d.
 • IMOS Ljubljana
 • IMT Inštitut za kovin. materiale in tehn. Lj.
 • Industrijski biro Lj.
 • Informatika Maribor- ERC Ljubljana
 • Infra Sevnica
 • Inštalacija Ljubljana
 • Inštalacija Koper
 • Inštitut za sodno medicino Ljubljana
 • IN hotel Beograd
 • Interauto Koper
 • Interflooring Ljubljana
 • Intereuropa d.d.
 • Iris Medn.trgov., Ljubljana
 • Iskra Sistemi d.d.
 • Iskratel d.d.  Kranj
 • Istrabenz d.d. 
 • Istrabenz Plini d.d.
 • JAPTI
 • Jelovica hiše d.o.o.
 • Kager hiša d.o.o.
 • Kartonažna tovarna Lj.
 • Kalan Avtohiša, Ljubljana
 • Kefo d.o.o.
 • Kefo trgovina, d.o.o. Srbija
 • Kefo trgovina, d.o.o. Hrvaška
 • Kema Puconci d.o.o.
 • Kemijski inštitut Ljubljana
 • Kemis Domžale
 • Kemofarmacija d.d.
 • Kompas Magistrat Lj.
 • Kompas turizem Lj.
 • Kempinski hotel Adriatic
 • Koto Ljubljana
 • Krka d.d.
 • Lekarna Top-lek
 • Lek d.d. Sandoz Group
 • LIP Bled d.o.o.
 • Lisca d.d. Sevnica
 • Livar d.d., Ivančna gorica
 • Ljubljanske tržnice d.o.o.
 • Ljubljanske mlekarne d.d.
 • Luka Koper d.d.
 • Malgaj Avtohiša, Ljubljana
 • Malgaj Avtohiša, Trbovlje
 • Mana Moda d.o.o., Zagreb
 • Master Foods Ljubljana
 • Mavrica d.d.
 • Marche d.o.o. Slovenija
 • Marche d.o.o. Hrvaška
 • Marina Izola 
 • Maximarket Ljubljana
 • Medex d.d.
 • Media Servis AGB, Ljubljana
 • Medias International d.o.o.
 • Medicinska fakulteta Ljubljana
 • Medilip d.o.o.
 • Medis, d.o.o.
 • Medis, d.o.o. BIH
 • Medis Adria d.o.o. Hrvaška
 • Medis Pharma d.o.o. Srbija
 • MDM d.o.o.
 • Meglič Telekom Lj.
 • Mercator d.d.
 • Merck d.o.o.
 • Merkur d.d.
 • Metrel d.d.
 • Metrel Mehanika d.o.o.
 • Metro d.d.
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Maribor
 • MIP Nova gorica
 • Mladinska knjiga Založba d.d.
 • Mlinotest Ajdovščina
 • Min. za finance
 • Min. za kmetijstvo in gozdarstvo
 • MNZ RS
 • Min. za okolje in prostor
 • Min. za promet in zveze
 • Min. za zunanje zadeve
 • Mitol d.d.
 • Mizarstvo Bobič d.o.o.
 • NLB Leasing Slovenija
 • NLB Leasing Srbija
 • NLB Optima Leasing Hrvaška
 • NLB Leasing Makednija
 • NLB Leasing BIH
 • NLB d.d.
 • NKBM d.d.
 • Novartis Pharma Services Inc.
 • Novonordisk , podr. Ljubljana
 • Numip d.o.o. Krško
 • Officers club & hotel Abu Dhabi
 • Okrajno sodišče Ljubljana
 • Oljarica Kranj
 • Olma d.o.o.
 • Omega Ljubljana
 • OmnicomMediaGroup 
 • OMV Istrabenz Koper
 • ONA-ON Ljubljana
 • Orbico Ljubljana
 • PAP - Telematika Lj.
 • Parkirišča javno podjetje
 • Pekarna Vrhnika
 • Perftech, Ljubljana
 • Pergam Ljubljana
 • Perutnina Ptuj d.d.
 • Perutnina Ptuj Hrvaška
 • Perutnina Ptuj  BiH
 • Perutnina Ptuj Srbija
 • Petrol d.d.
 • Pfizer Ljubljana d.o.o.
 • PharmaSwiss, d.o.o. Ljubljana
 • Pivovarna Union d.d.
 • Plevnik d.o.o.
 • Pliva Ljubljana d.o.o.
 • Poštna banka Slovenije d.d.
 • Pro Plus d.o.o.
 • Prodent d.o.o.
 • Proloco medico d.o.o.
 • P&F Jeruzalem Ormož
 • Real Avtohiša, Ljubljana
 • Regionalni center za okolje 
 • Renault Slovenija
 • Revmatološka klinika Ljubljana
 • Revoz d.d.
 • Roche d.o.o.
 • Salonit Anhovo
 • Salveo d.o.o.
 • Sanofi Aventis d.o.o.
 • Sava d.d.
 • Savatech d.o.o.
 • Sax konstukcije
 • Schering AG, Ljubljana
 • Schiedl d.o.o., Prebold
 • Self  d.o.o., Ljubljana
 • Senčila Bled d.o.o.
 • S-Factoring, d.d.
 • SID PKZ d.d. Ljubljana
 • Sika d.o.o.
 • SIMT d.o.o.
 • Si.mobil, d.d.
 • Siteco Sistemi, d.o.o.
 • SIQ Ljubljana
 • Slovenska razvojna družba
 • SKB banka d.d. Ljubljana
 • Sklad za dodatno pokojn. zavarov. Lj.
 • Slomin, d.d.
 • Slovenska zadr. kmet. banka
 • Slovenske železnice d.o.o.
 • Slovenija avto Ljubljana
 • Smart Com  d.o.o.
 • Snaga d.o.o.
 • Socomec Sicon d.o.o.
 • Sonara d.o.o.
 • Sparkasse d.d.
 • SRC d.o.o.
 • Steklarna Rogaška d.d.
 • Stol – pisarniški stoli d.o.o. 
 • Studio Kernel d.o.o.
 • Špica International d.o.o.
 • Tamaschi d.o.o.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • Telekom Švica
 • Telekom Nemčija
 • Telekom Grčija
 • Telekom Francija
 • Telekom Madžarska
 • Telekom Švedska
 • Terme Krka d.o.o.
 • Termo d.d., Škofja Loka
 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
 • TETOL Ljubljana d.o.o.
 • Thomy F.E. Ljubljana
 • Titan d.d.
 • TNT Express Worldwide, d.o.o.
 • Tobačna Grosist, d.o.o. Boss Sarajevo
 • Tobačna Grosist, d.o.o.
 • Tobačna Ljubljana, d.o.o.
 • Tomos d.o.o.
 • Tondach Slovenija d.o.o.
 • Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o.
 • TPV-Avto Novo mesto
 • Trading d.o.o., Ljubljana
 • Trion d.o.o.
 • Trion International d.o.o. Beograd
 • Tušmobil d.o.o.
 • Tyco Healthcare Group Switzerland, Ljubljana
 • UKC Ljubljana
 • UKC Maribor
 • Unicredit d.d.
 • Unilever Slovenija d.o.o.
 • Upravna akademija
 • Upravna enota Zagorje
 • Upravna enota Žalec
 • URSA Slovenija d.o.o.
 • Valkarton d.d.
 • Vapas d.o.o.
 • Viessmann d.o.o.
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje NM
 • VIZ Smlednik
 • Vlada Republike Slovenije
 • Vzajemna D.v.z.
 • Wolf Theiss odvetniška družba
 • Wrigley  d.o.o.
 • Xerox Slovenija d.o.o.
 • Yaskawa Slovenija d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Zavarov. Generali d.d.
 • ZPIZ
 • Zadružna zveza Slovenije
 • ZZZS
 • ZRSZ
 • Žito Gorenjka d.d.