Zdravo podjetje

Zdravo delovno okolje je predpogoj za kakovostno in produktivno delo zaposlenih in s tem tudi za rezultate – uspeh in rast podjetja. Vodilni so tisti, ki oblikujejo korporativno kulturo podjetja in večina le-teh je bolj usmerjena v dvig zaslužkov podjetja, kot v samo klimo v podjetju. Ko vodilni vedo kako proaktivno voditi, organizacije postajajo uspešnejše, zaposleni pa v odličnem delovnem okolju delajo bolj uspešno in bolj produktivno.

Grajenje in vzdrževanje zdrave klime in vzpodbudnega delovnega okolja so vedno bili in bodo ključni predpogoj uspešnosti podjetij in produktivnosti ter učinkovitosti zaposlenih.

 • Čustvena inteligenca
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija pogajanj
 • Preprečevanje iin reševanje – konfliktov
 • Ocenjevanje klime v podjetju – Mind storming
 • Obvladovanje jeze
 • Ukvarjanje s stresom – pozitiven, negativen stres
 • Zdravo podjetje – poslovno svetovanje
 • Čustvena impulzivnost
 • NIzka in negativna samopodoba
 • Tesnobnost in strahovi
 • Težave s koncentracijo in spominom
 • Utrujenost in pregorelost
 • Motnje prehranjevanja
 • Stres
 • Nesposobnost obvladovanja konfliktov
 • Osebni problemi
 • Partnerske težave
 • Razhajanje pri vzgoji otrok
 • Reševanje problemov znotraj družine
 • Izzivi sodobne družine in vloga zdrave spolnosti
 • Komunikacija med partnerjema in znotraj družine
 • Osebnostna rast skozi partnerski odnos
 • Lažje samoobvladovanje
 • Bolj zdravo poslovno okolje in klima v podjetju
 • Manj čustvenih in reaktivnih odzivov na delovnem mestu
 • Nadzor nad lastnimi čustvi
 • Lažje razumevanje problematike zaposlenih
 • Lažje razumevanje in obvladovanje kupcev

 

 • Čustvena inteligenca
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija pogajanj
 • Preprečevanje iin reševanje – konfliktov
 • Ocenjevanje klime v podjetju – Mind storming
 • Obvladovanje jeze
 • Ukvarjanje s stresom – pozitiven, negativen stres
 • Zdravo podjetje – poslovno svetovanje
 • Čustvena impulzivnost
 • NIzka in negativna samopodoba
 • Tesnobnost in strahovi
 • Težave s koncentracijo in spominom
 • Utrujenost in pregorelost
 • Motnje prehranjevanja
 • Stres
 • Nesposobnost obvladovanja konfliktov
 • Osebni problemi
 • Partnerske težave
 • Razhajanje pri vzgoji otrok
 • Reševanje problemov znotraj družine
 • Izzivi sodobne družine in vloga zdrave spolnosti
 • Komunikacija med partnerjema in znotraj družine
 • Osebnostna rast skozi partnerski odnos
 • Lažje samoobvladovanje
 • Bolj zdravo poslovno okolje in klima v podjetju
 • Manj čustvenih in reaktivnih odzivov na delovnem mestu
 • Nadzor nad lastnimi čustvi
 • Lažje razumevanje problematike zaposlenih
 • Lažje razumevanje in obvladovanje kupcev

 

 • Čustvena inteligenca
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija pogajanj
 • Preprečevanje iin reševanje – konfliktov
 • Ocenjevanje klime v podjetju – Mind storming
 • Obvladovanje jeze
 • Ukvarjanje s stresom – pozitiven, negativen stres
 • Zdravo podjetje – poslovno svetovanje
 • Čustvena impulzivnost
 • NIzka in negativna samopodoba
 • Tesnobnost in strahovi
 • Težave s koncentracijo in spominom
 • Utrujenost in pregorelost
 • Motnje prehranjevanja
 • Stres
 • Nesposobnost obvladovanja konfliktov
 • Osebni problemi
 • Partnerske težave
 • Razhajanje pri vzgoji otrok
 • Reševanje problemov znotraj družine
 • Izzivi sodobne družine in vloga zdrave spolnosti
 • Komunikacija med partnerjema in znotraj družine
 • Osebnostna rast skozi partnerski odnos
 • Lažje samoobvladovanje
 • Bolj zdravo poslovno okolje in klima v podjetju
 • Manj čustvenih in reaktivnih odzivov na delovnem mestu
 • Nadzor nad lastnimi čustvi
 • Lažje razumevanje problematike zaposlenih
 • Lažje razumevanje in obvladovanje kupcev