Pot do prodajne odličnosti

Program Prodajne akademije sloni na edinstvenem, celovitem pristopu razvoja prodajnih kompetenc, ki udeležencem pomaga doseči prodajno odličnost skozi trening najnovejših prodajnih orodij. Cilj prodajne akademije je tudi postaviti pisne standarde dela v prodaji in izdelati strategije razvoja prodaje na vseh nivojih.

Trening Prodajne akademije začnemo z izvedbo treninga komunikacijskih orodij prodaje in nadaljujemo v smeri razvoja prodajnih kompetenc v okviru šestih kritičnih prodajnih segmentov – Stratosov know-how. Po treningu Prodajne akademije izdelamo pisne prodajne protokole in priročnike, kot pisne merljive prodajne standarde. Skozi celoten projekt Prodajne akademije nadzorujemo napredek, preverjamo znanja in veščine udeležencev in akademijo zaključimo z izpitom, s čimer dvignemo nivo znanj za 80%.

PROJEKT PODVOJITVE PRODAJE V PODJETJU – POTEK PO FAZAH

 • Komunikacijska orodja prodaje
 • Protokol interaktivnega prodajnega modela
 • Proaktivno prodajno vodenje
 • Interaktivna predstavitev ponudbe
 • Reševanje ugovorov in izgovorov
 • Zaključevanje prodaje, cross + up selling
 • Pogajanja
 • Telefonska prodaja
 • Izpit (praktični in teoretični)

 

 • Prodajni priročnik
 • Prodajni protokoli,  pisna poročila o opravljenih treningih
 • Materiali/gradiva za udeležence, ki so zavarovani kot avtorska pravica pri Agenciji za avtorske pravice RS
 • Izdelava akcijskih načrtov, izboljšav
 • Svetovanje in mentoriranje med treningi ter 3 mesece zaključku
 • Uvajanje »soft« konsekvenc za neupoštevanje postavljenih standardov

 

 • Zahtevna, dinamična, učinkovita
 • Interaktivno delo
 • Prilagajanje realnim situacijam in iskanje rešitev za konkretne primere
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener, 80% udeleženci)
 • Izdelava akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini

 

 • Komunikacijska orodja prodaje
 • Protokol interaktivnega prodajnega modela
 • Proaktivno prodajno vodenje
 • Interaktivna predstavitev ponudbe
 • Reševanje ugovorov in izgovorov
 • Zaključevanje prodaje, cross + up selling
 • Pogajanja
 • Telefonska prodaja
 • Ukvarjanje s problematičnimi kupci in situacijami
 • Izpit (praktični in teoretični)
 • Prodajni priročnik
 • Prodajni protokoli kot pisni, merljivi standardi
 • Materiali/gradiva za udeležence, ki so zavarovani kot avtorska pravica pri Agenciji za avtorske pravice RS
 • Pisna poročila o opravljenih treningih
 • Izdelava akcijskih načrtov izboljšav – aktivnosti, vaje
 • Svetovanje in mentoriranje med treningi ter 3 mesece po zaključenem izbobraževanju
 • Uvajanje »soft« konsekvenc za neupoštevanje postavljenih standardov
 • Zahtevna, dinamična, učinkovita
 • Interaktivno delo – udeleženci 100 % aktivni
 • Prilagajanje realnim situacijam in iskanje rešitev za konkretne primere
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener, 80% udeleženci)
 • Izdelava akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini
 • Komunikacijska orodja prodaje
 • Protokol interaktivnega prodajnega modela
 • Proaktivno prodajno vodenje
 • Interaktivna predstavitev ponudbe
 • Reševanje ugovorov in izgovorov
 • Zaključevanje prodaje, cross + up selling
 • Pogajanja
 • Telefonska prodaja
 • Ukvarjanje s problematičnimi kupci in situacijami
 • Izpit (praktični in teoretični)
 • Prodajni priročnik
 • Prodajni protokoli kot pisni, merljivi standardi
 • Materiali/gradiva za udeležence, ki so zavarovani kot avtorska pravica pri Agenciji za avtorske pravice RS
 • Pisna poročila o opravljenih treningih
 • Izdelava akcijskih načrtov izboljšav – aktivnosti, vaje.
 • Svetovanje in mentoriranje med treningi ter 3 mesece po zaključenem izbobraževanju.
 • Uvajanje »soft« konsekvenc za neupoštevanje postavljenih standardov.
 • Vmesno preverjanje znanj
 • Zahtevna, dinamična, učinkovita
 • Interaktivno delo – udeleženci 100 % aktivni
 • Prilagajanje realnim situacijam in iskanje rešitev za konkretne primere
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener, 80% udeleženci)
 • Izdelava akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini

Kudus to Nada and her team for fantastic sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!

»Za uspeh podjetja je poleg znanja in strokovnosti pomembna tudi odličnost v prodaji, zato se je izobraževanja Stratos akademije udeležila vsa naša prodajna ekipa. Navdušili so nas tako z znanjem kot tudi s svojim pristopom. Delavnice so sicer zelo intenzivne, vendar se jih sodelavci z veseljem udeležujemo, saj se rezultati kažejo v našem vsakodnevnem delu.«

»S podjetjem Stratos akademija smo začeli sodelovati že pred leti. Našim zaposlenim so na široko odprli vrata in nam predstavili popolnoma nov vidik prodajnega procesa. Personaliziran program, ki ga sestavimo skupaj z njimi, prilagojen našim potrebam je ključnega pomena za uspešno izobraževanje. Odlični treningi, ki zahtevajo popolno pozornost iz naše strani, hkrati pa veliko pozitivne energije in motivacije s strani trenerjev premikajo nivo naših znanj.  Sodelovanje definitivno nadaljujemo v prihodnje.«,

Kudus to Nada and her team for fantastic sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!

»Za uspeh podjetja je poleg znanja in strokovnosti pomembna tudi odličnost v prodaji, zato se je izobraževanja Stratos akademije udeležila vsa naša prodajna ekipa. Navdušili so nas tako z znanjem kot tudi s svojim pristopom. Delavnice so sicer zelo intenzivne, vendar se jih sodelavci z veseljem udeležujemo, saj se rezultati kažejo v našem vsakodnevnem delu.«

»S podjetjem Stratos akademija smo začeli sodelovati že pred leti. Našim zaposlenim so na široko odprli vrata in nam predstavili popolnoma nov vidik prodajnega procesa. Personaliziran program, ki ga sestavimo skupaj z njimi, prilagojen našim potrebam je ključnega pomena za uspešno izobraževanje. Odlični treningi, ki zahtevajo popolno pozornost iz naše strani, hkrati pa veliko pozitivne energije in motivacije s strani trenerjev premikajo nivo naših znanj.  Sodelovanje definitivno nadaljujemo v prihodnje.«,

Kudus to Nada and her team for fantastic sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!

»Za uspeh podjetja je poleg znanja in strokovnosti pomembna tudi odličnost v prodaji, zato se je izobraževanja Stratos akademije udeležila vsa naša prodajna ekipa. Navdušili so nas tako z znanjem kot tudi s svojim pristopom. Delavnice so sicer zelo intenzivne, vendar se jih sodelavci z veseljem udeležujemo, saj se rezultati kažejo v našem vsakodnevnem delu.«

»S podjetjem Stratos akademija smo začeli sodelovati že pred leti. Našim zaposlenim so na široko odprli vrata in nam predstavili popolnoma nov vidik prodajnega procesa. Personaliziran program, ki ga sestavimo skupaj z njimi, prilagojen našim potrebam je ključnega pomena za uspešno izobraževanje. Odlični treningi, ki zahtevajo popolno pozornost iz naše strani, hkrati pa veliko pozitivne energije in motivacije s strani trenerjev premikajo nivo naših znanj.  Sodelovanje definitivno nadaljujemo v prihodnje.«,

zanimive vsebine iz področja