Iz znanja v veščine

Coaching je veščina nenehnega izboljševanja, ki poteka znotraj podjetja in predstavlja najnovejšo metodo podpore zaposlenim. Coaching je podaljšana »roka« treningov – integracija naučenih znanj v veščine. Je metoda dela z zaposlenimi, ki sloni na temu, da coach vodi zaposlenega z vprašanji ter ga usmerja, da zaposleni sam najde rešitev za izziv s katerim se srečuje. Cilj coaching akademije je oblikovati bolj samostojnega in samozavestnega zaposlenega z nenehnim razvijanjem njegovih kompetenc.

Projekt coaching akademije traja leto dni z dinamiko izvede po dogovoru.  Vsak modul coaching akademije se zaključi z izpitom (pisni in praktični del). S tem zagotovimo odličen nivo znanj in veščin za uspešno opravljanje coachinga. V tem času mentoriramo coache in pomagamo, da se coaching uspešno integrira v delovno okolje. Spremljanje vsebuje izdelavo akcijskih načrtov skupaj s coacha in dajanje feedbacka  da se coaching začne izvajati bolj samostojno. Izvajamo on-site coaching na realnih primerih s strankami v delovnem okolju za dvig prodajnih in vodenjskih veščin.

 • Osnove in orodja coachinga
 • Coaching sestanek – potek, protokol
 • Uvajanje coachinga – trening coaching sestanka
 • Timska pravila, standardi in dokumentacija
 • Načini in stili učenja v coachingu
 • Izzivi v izvajanju coachinga
 • Situacijski coaching I
 • Situacijski coaching II
 • Problematični coaching I
 • Problematični coaching II
 • Izpit
 • Coaching kot vloga vodenja, orodja vodenjskega coachinga
 • Coaching kot orodje reševanja problematike zaposlenih, coaching sestanek z zaposlenim
 • Kaj vodja v coachingu mora in česa ne sme pomen in integritete vodje
 • Situacijski koaching, tipični izzivi v vodenjskem coachingu
 • Postavljanje standarov dela in definiranje kompetenc s coaching metodo-uvajanje konsekvenc
 • Coaching kot metoda vodenja letnih razgovor(protkol-vodenje-dokumentacija)
 • Izpit
 • Coaching timskih pravil prodaje-demostracijski coaching
 • Coaching prodajnih procesov-faz
 • Demonstracijski coaching faz prodajnega razgovora
 • Demonstracijski coaching najbolj zahtevnih faz
 • Izdelava akcijskih načrtov in uvajanje coachinga
 • Izpit
 • Osnove in orodja coachinga
 • Coaching sestanek – potek, protokol
 • Uvajanje coachinga – trening coaching sestanka
 • Timska pravila, standardi in dokumentacija
 • Načini in stili učenja v coachingu
 • Izzivi v izvajanju coachinga
 • Situacijski coaching I
 • Situacijski coaching II
 • Problematični coaching I
 • Problematični coaching II
 • Izpit
 • Coaching timskih pravil prodaje-demostracijski coaching
 • Coaching prodajnih procesov-faz
 • Demonstracijski coaching faz prodajnega razgovora
 • Demonstracijski coaching najbolj zahtevnih faz
 • Izdelava akcijskih načrtov in uvajanje coachinga
 • Izpit
 • Coaching kot vloga vodenja, orodja coachinga
 • Coaching kot orodje reševanja problematike zaposlenih, coaching sestanek z zaposlenim
 • Kaj vodja v coachingu mora in česa ne sme 
 • Situacijski coaching, tipični izzivi v vodenjskem coachingu
 • Postavljanje standarov dela in definiranje kompetenc s coaching metodo
 • Coaching kot metoda vodenja letnih razgovor
 • Izpit
 • Osnove in orodja coachinga
 • Coaching sestanek – potek, protokol
 • Uvajanje coachinga – trening coaching sestanka
 • Timska pravila, standardi in dokumentacija
 • Načini in stili učenja v coachingu
 • Izzivi v izvajanju coachinga
 • Situacijski coaching I
 • Situacijski coaching II
 • Problematični coaching I
 • Problematični coaching II
 • Izpit
 • Coaching timskih pravil prodaje-demostracijski coaching
 • Coaching prodajnih procesov-faz
 • Demonstracijski coaching faz prodajnega razgovora
 • Demonstracijski coaching najbolj zahtevnih faz
 • Izdelava akcijskih načrtov in uvajanje coachinga
 • Izpit
 • Coaching kot vloga vodenja, orodja vodenjskega coachinga
 • Coaching kot orodje reševanja problematike zaposlenih, coaching sestanek z zaposlenim
 • Kaj vodja v coachingu mora in česa ne sme pomen in integritete vodje
 • Situacijski koaching, tipični izzivi v vodenjskem coachingu
 • Postavljanje standarov dela in definiranje kompetenc s coaching metodo-uvajanje konsekvenc
 • Coaching kot metoda vodenja letnih razgovor(protkol-vodenje-dokumentacija)
 • Izpit

»Osebno sem se ogromno naučil na Stratosovih izobraževanjih.  V svoji 20-letni podjetniški karieri sem se udeležil ogomnega števila prodajnih izobraževanj, ki so si vsi po vrsti podobni in zelo površni. Stratos je edinu ponudnik izobraževanj, ki teorijo tudi spravi v praktično življenje. Rezultati se pokažejo takoj. Kot delodajalec lahko zelo hitro ugotovim, če ima zaposleni, oz. kandidat za zaposlitev,  željo in odnos.«

»Kudus to Nada and her team for fantastic Sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!«

»V podjetju Summit motors Ljubljana smo z akademijo Stratos pripravili obsežen program izobraževanja na temo prodaje, komunikacije in coachinga za ključne sodelavce ter prodajno osebje naše pooblaščene mreže. Gospa Nada in njeni sodelavci so profesionalno, dosledno in neizprosno izpolnjevali zaveze in ključne cilje, ki smo si jih zadali. Naše prodajne ekipe so v nekaj mesecih pridobile znanja in veščine ter novo samozavest za uspešno opravljanje prodajnih del in nalog.«

»Osebno sem se ogromno naučil na Stratosovih izobraževanjih.  V svoji 20-letni podjetniški karieri sem se udeležil ogomnega števila prodajnih izobraževanj, ki so si vsi po vrsti podobni in zelo površni. Stratos je edunu ponudnik izobraževanj, ki teorijo tudi spravi v praktično življenje. Rezultati se pokažejo takoj. Kot delodajalec lahko zelo hitro ugotovim, če ima zaposleni, oz. kandidat za zaposlitev,  željo in odnos.«

»Kudus to Nada and her team for fantastic Sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!«

Tudi največji dvomljivci so hitro uvideli, da je vrag odnesel šalo in da brez resnega študija in treninga ne bo mogoče spremeniti starih navad. Ni bilo lahko, še danes ni, ampak praktično vsi se strinjajo, da je vredno. Povratne informacije naših kolegov iz mreže potrjujejo, da principi prodajne akademije v praksi delujejo. Še posebej nam je bilo všeč, da je gospa Nada natančen program akademije glede na zaznane priložnosti za izboljšave vseskozi prilagajala. Proaktivno je predlagala dopolnila, pisana na kožo našemu podjetju in naši mreži pooblaščencev. Najpomembneje pa je, da se pri akademiji Stratos zavedajo potrebe po dolgoročni spremljavi procesa uvajanja sprememb. Zato so razvili tudi sistem vzdrževanja nove prodajne kondicije s pomočjo mentorstva in coachinga ključnih organizacijskih položajev. Hvala Stratosovi ekipi za nova obzorja, znanja in veščine. Prepričani smo, da so marsikateremu članu naše ekipe na bolje spremenili ne le poslovno, pač pa tudi zasebno komunikacijo in življenje na sploh.

»Osebno sem se ogromno naučil na Stratosovih izobraževanjih.  V svoji 20-letni podjetniški karieri sem se udeležil ogomnega števila prodajnih izobraževanj, ki so si vsi po vrsti podobni in zelo površni. Stratos je edunu ponudnik izobraževanj, ki teorijo tudi spravi v praktično življenje. Rezultati se pokažejo takoj. Kot delodajalec lahko zelo hitro ugotovim, če ima zaposleni, oz. kandidat za zaposlitev,  željo in odnos.«

»Kudus to Nada and her team for fantastic Sales academy we had previous week. And looking forward to coaching academy that will follow. When you think, you know it all, Nada and her team will guide you to your basics and show you, how you can win it all. Wouldn’t believe it is possible, if I haven’t tried it myself. Just amazing!«

Tudi največji dvomljivci so hitro uvideli, da je vrag odnesel šalo in da brez resnega študija in treninga ne bo mogoče spremeniti starih navad. Ni bilo lahko, še danes ni, ampak praktično vsi se strinjajo, da je vredno. Povratne informacije naših kolegov iz mreže potrjujejo, da principi prodajne akademije v praksi delujejo. Še posebej nam je bilo všeč, da je gospa Nada natančen program akademije glede na zaznane priložnosti za izboljšave vseskozi prilagajala. Proaktivno je predlagala dopolnila, pisana na kožo našemu podjetju in naši mreži pooblaščencev. Najpomembneje pa je, da se pri akademiji Stratos zavedajo potrebe po dolgoročni spremljavi procesa uvajanja sprememb. Zato so razvili tudi sistem vzdrževanja nove prodajne kondicije s pomočjo mentorstva in coachinga ključnih organizacijskih položajev. Hvala Stratosovi ekipi za nova obzorja, znanja in veščine. Prepričani smo, da so marsikateremu članu naše ekipe na bolje spremenili ne le poslovno, pač pa tudi zasebno komunikacijo in življenje na sploh.

zanimive vsebine iz področja