VODENJE V ČASU HITRIH SPREMEMB

 Živimo v času velikih sprememb na različnih področjih. Odpira sem nam veliko vprašanj kako bodo te spremembe vplivale na delovanje posameznika in posledično spremenile način poslovanja in strukturiranosti podjetij. Spreminjajoče se socialno okolje in potrebe po novih specifičnih znanjih ter mehkih veščinah z že znanim prihodom novih tehnologij in nove generacije mladih, ki so jim le te dobro znane, sili podjetja k spremembam. Vodstva podjetij se sprememb zavedajo, vendar še iščejo prave odgovore na vprašanje kaj narediti, da bi ostali konkurenčni tudi v prihodnje. 

 Vse delovne naloge, ki so ponavljajoče, bodo v bližnji prihodnosti zamenjali računalniki ali roboti. Napovedi pravijo, da bodo v naslednjih petnajstih letih 40% naših del zamenjali stroji.

 40% trenutnih delovnih mest bodo zamenjali stroji

 Ta napoved ne velja samo za ljudi v modrih delovnih oblekah, temveč tudi za poklice v storitvah, kjer bo denimo poklic voznika v 25. letih popolnoma izumrl.

Hitrost avtomatizacije, strojnega učenja, uporabe umetne inteligence ne moremo omejiti ali upočasniti. Ne govorimo več o daljni prihodnosti, to se dogaja sedaj in strah pred izgubo služb je v določenih panogah že mogoče zaznati. V letu 2018 v Amazonu opravlja različne naloge 100.000 robotov. Za vsakega Amazonovega robota so dve delovni mesti v konkurenčnih podjetjih izgubljeni.

 V kolikor govorimo o avtomatizaciji delovnih mest, se je smiselno vprašati katera delovna mesta in posledično katera znanja bodo potemtakem potrebna in zaželjena v prihodnje. Kreativnost, emocionalna in socialna inteligenca, odlična komunikacija, teamsko delo ter prevzemanje odgovornosti so veščine 21. Stoletja. Z masovnim izobraževanjem, kjer se vsi učimo enako, v istem dnevu, na istem mestu z enako hitrostjo, izgubljamo velik potencial individualnosti. Spodbujanje personaliziranega učenja, skupinskega ter projektnega dela z usmerjenim razvojem socialne in emocionalne inteligence so prave usmeritve za razvoj znanj in veščin, ki bodo potrebne v dobi umetne inteligence.

 Spremembe so tukaj in se že dogajajo, vrzel v znanju in veščinah pri generacijah ki so že vstopile ali še bodo vstopile na trg bo potrebno premostiti. Govorimo predvsem o generaciji Y in Z, kot ju mnogi poimenujejo. Specifičnost prvih generacij, ki so zrastle z internetom in posledično z neomejenim dostopom do informacij, podjetij, posameznikov,.. se kažejo ne več področjih. Njihovo delovanje v podjetjih, način komunikacije, vzvodi motivacije, način razmišljanja, odzivanja,.. so drugačni. Ob vstopu teh mladih na trg delovne sile bodo spremembe v razmišljanju vodij nujne. Nekateri omenjajo novo vlogo, ki jo bodo vodje morale prevzeti, drugi le o transformaciji vloge managementa v organizaciji.

 Današnja delovna sila pričakuje drugačno delovno izkušnjo, kot jo trenutno ponujajo hierarhično usmerjene organizacije.

 Današnja delovna sila pričakuje drugačno delovno izkušnjo, kot jo trenutno ponujajo hierarhično usmerjene organizacije. Samo upravljanje na nivoju posameznika in organizacije je preferiran način dela omenjenih generacij. V literaturi holakratične organizacije pogosto poimenujemo tudi organizacije brez »šefov«. Pot k diamentralno nasprotnemu načinu delovanja in razmišljanja kot ga imamo trenutno v večini hierarhično rigidnih organizacijah, je postopna. Prednosti le teh se kažejo v hitri prilagoditvi na spremembe, visoki stopnji pretočnosti informacij ter podelitvi odgovornosti vlogam. Podjetje potrebuje vizijo, strategijo in jasno opredeljene cilje na vseh področjih. Ko so vse te komponente jasno skomunicirane vsakemu posamezniku v podjetju, ne potrebujemo več managementa.  Ali je res preskok tako lahek, ali vsak posameznik v podjetju zmore prevzeti odgovornost, kaj se sprašujejo vodje, kako zaznavajo spremembe, ali so se pripravljeni sami spremeniti, da bi lahko bili zgled in vodili spremembe v organizaciji?

 Agilnost, coaching, mentorstvo, vodenje s čustveno inteligenco.. so novejše veščine, ki bodo novodobnemu vodji v pomoč pri reorganiziranju podjetja in opravljanju vloge vodje. Koliko o temu že veste v vašem podjetju?